Cé muid féin

Frances Fitzgerald TD

Frances Fitzgerald TD

An Tánaiste agus an tAire Fiontar agus Nuálaíochta

Is í Frances Fitzgerald an Tánaiste (leas-Phríomh-Aire) agus ceapadh í mar Aire Fiontar agus Nuálaíochta ar an 14 Meitheamh 2017. I measc a cuid tosaíochtaí tá fás fostaíochta agus infheistíocht a chur chun cinn in Éirinn, go mór mór taobh amuigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, cur le hobair ár ngníomhaireachtaí fiontraíochta thar lear agus cinnte a dhéanamh de go mbeidh Éire réidh don Bhreatimeacht ó thaobh gnó de.

Is TD do dháilcheantar Bhaile Átha Cliath Thiar Meán í, iaroibrí sóisialta agus parlaiminteoir ar feadh breis is 20 bliain.

Chuaigh Frances isteach sa pholaitíocht mar bhean feachtais ar cheisteanna sóisialta go díreach i ndiaidh a seala mar chathaoirleach ar Chomhairle Náisiúnta na mBan.

Ceapadh í mar Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais in 2014 agus, sa ról sin, bhí sí i gceannas ar chlár athchóirithe agus thug sí tús áite do reachtaíocht fhorásach.

Ceann de na rudaí is mó a bhfuil Frances bródúil as óna gníomhréim pholaitiúil is ea reachtaíocht a thabhairt isteach don reifreann ar Chomhionannas Pósta.

Bhí sí ar an gcéad Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige sinsearach in Éirinn agus bhí an ról sin aici ó 2011 go 2014.

Ba í Frances Ceannaire an Fhreasúra i Seanad na hÉireann idir 2007 agus 2011 agus bhí sí ina Teachta Dála ar feadh deich mbliana roimhe sin.

Agus í sa fhreasúra bhí sé chúram éagsúla uirthi lena n-áirítear Ealaíona, Cultúr agus an Ghaeltacht, Cosaint, Gnóthaí Sóisialta, Pobail agus Teaghlaigh, Comhionannas agus Gnóthaí Teaghlaigh, agus Leas Sóisialach. Bhí sí ina hUrlabhraí ar Shláinte agus Leanaí agus í sa Seanad.

Tá B.Soc.Science ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) ag Frances agus tá M.Sc. i Seirbhísí Sóisialta agus Obair Shóisialta aici ó Scoil Eacnamaíochta Londan.

Tá sí pósta le Michael agus tá triúr mac aici.

 
Back to Top